Ruilen en Retourneren

Ruilen en Retourneren

Retourneren:
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat iets defect is of raakt. In dat geval kan het product naar ons teruggestuurd worden als het binnen de garantieperiode valt. Hierbij geldt dat een defect aan een product veroorzaakt door ondeskundig gebruik of installatie uitgezonderd worden van garantie. Dit ter beoordeling van onze technische dienst. Vult u onderstaand formulier in, het RMA nummer is uw ordernummer. Zet deze op de verpakking. Het terugsturen gebeurt op eigen kosten.
Houd u rekening met een reparatietijd van minimaal 14 werkdagen.
Blijkt het product na controle niet defect berekenen we minimaal 35,- euro onderzoekskosten

Herroepingsrecht:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De verzendkosten van het retour komen voor uw eigen rekening. Deze regeling geldt niet voor zakelijke bestellingen en bij producten die speciaal voor u bestelt zijn en dit kenbaar is gemaakt.
Indien u een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.